[OL]4you na

Skvělý projekt pro mladé podnikavce!

Projekt Podnikaví absolventi, který je zaměřen na podporu při vstupu na trh práce mladým do 25 let se středoškolským vzděláním či vyučením, právě přijímá poslední zájemce. Realizace projektu končí v únoru 2015.

Skvělý projekt pro mladé podnikavce!

Projekt Podnikaví absolventi je určen uchazečům o práci, kteří chtějí najít nové pracovní uplatnění na trhu práce formou sebezaměstnání a rozvinout své podnikatelské záměry. Projekt Podnikaví absolventi je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a veškeré aktivity jsou pro účastníky zdarma.

V rámci projektu absolvují účastníci motivační program, který jim usnadní uplatnění na trhu práce a další aktivity zaměřené na získání klíčových kompetencí. „Následně realizační tým pomáhá přetavit jejich podnikatelské sny ve skutečnost díky akreditovaným vzdělávacím kurzům Základy podnikání a Specialista efektivnosti podnikání a také prostřednictvím odborné praxe u zkušených podnikatelů i individuálních konzultací.“ sdělil koordinátor projektu Mgr. Ondřej Jabůrek. Samozřejmostí v rámci realizovaných aktivit je nárok na proplácení vzniklých cestovních nákladů a příspěvku na stravné.

„Projekt Podnikaví absolventi se nyní nachází ve finální fázi, realizován bude do února roku 2015. Zájemci o vstup do projektu by tedy neměli příliš otálet a kontaktovat realizátora projektu firmu bit cz training s.r.o. co nejdříve, aby vzdělávací aktivity zvládli.“ uvedla poradkyně Mgr. Katrin Baníková.

„Podpora odborníků umožňuje nalézt vlastní podnikatelský záměr, naučí sestavit si individuální business plán a realizovat podnikatelské nápady v reálném tržním prostředí. Účastníci projektu si zlepší své dovednosti v mnoha oblastech, osvojí si komunikační dovednosti nutné při jednání s úřady a zákazníky, zorientují se v ekonomických a právních normách, rozvinou své nápady, identifikují své silné stránky a naučí se je efektivně prodat.“ uvedl Jabůrek. Po celou dobu trvání projektu jsou účastníkům k dispozici kvalifikovaní poradci, kteří jim pomohou s každým krokem směrem k nové oblasti seberealizace.

Bližší informace naleznete na webových stránkách http://absolventi.bitcz.cz/, Facebooku nebo je poskytnou koordinátoři na jednotlivých pobočkách realizátora projektu.

 Prostějov Mgr. Katrin Baníková, tel: 773 850 806, email: katrin.banikova@bitcz.cz

Olomouc Bc. Markéta Dostalíková, tel: 773 850 803, email: marketa.dostalikova@bitcz.cz

Přerov Mgr. Ondřej Jabůrek, tel: 777 926 447, email: ondrej.jaburek@bitcz.cz

Šumperk Mgr. Veronika Reichlová, tel: 774 373 696, email: veronika.reichlova@bitcz.cz

Jeseník Pavla Polášková, tel: 773 850 803, email: pavla.polaskova@bitcz.cz

reklama